Sea & Slate‘Holiday Cottages with Heart’ 

We are passionate about beautiful self catering places to stay in Wales and precious memories to keep.

Relax and breathe. 

The minute you arrive at any of our properties - whether they’re traditional, inspirational, cool, or quirky - we want you to feel like you’ve arrived home. 

Comfortable, cosy and welcoming, the most difficult decision you had to make was to choose from our fabulous places to stay.

Reconnect with yourself and with nature - our properties are set in some of the most beautiful locations in Wales. Babbling brooks, white sandy beaches, an abundance of wildlife, and breathtaking scenery - all on your doorstep - places to sleep, dream and inspire.

Every property is unique and bursting with character - we’ve hand picked the best just for you.  All of them tried and tested by us. Being based in Wales, our local knowledge and ten years of expertise in the business, means we can personally create your own ‘tailor-made’ and perfect holiday experience.

Whether it’s a romantic retreat, a family beach holiday, a celebration or time out with friends, an inspiring adventure   or you simply want to slip into an oasis of calm. You’ll find it with Sea and Slate.

Your time is precious. Take it and build memories to treasure.

Give us a call  - 0844 500 5558 - You’ll speak to us personally and we’ll happily answer any of your questions, or you can drop us an email

We adore our Holiday cottages with Heart, we think you will too!

Môr a Mynydd'Gwyliau gyda chalon' 

Rydym yn angerddol am lefydd hyfryd i sefyll gydag atgofion melys i'w cadw.

Ymlaciwch

Y funud rydych chi'n cyrraedd unrhyw un o'r bythynnod - pu'n a ydynt yn draddodiadol, ysbrydoledig, cwl neu 'quirky' – rydym eisiau chi deimlo yn hollol gartrefol. 

Cyfforddus, clyd a chroesawgar – y penderfyniad anoddaf fydd dewis pa un o'r llefydd hyfryd i dreulio each gwyliau. 

Cyfle i ailgysylltu gyda natur  - mae ein bythynnod wedi eu lleoli mewn ardaloedd hyfryd yng Nghymru. Mae yna neintydd naturiol, traethau tywodlyd gwyn, digonedd o fywyd gwyllt yn ogystal a golygfeydd godidog – y cyfan ar garreg y drws – lleoedd i gysgu, breuddwydio ac i'ch ysbrydoli.

Mae pob bwthyn yn unigol ac yn llawn cymeriad – ni wedi dewis y cyfan yn ofalus dim ond i chi. Bod yn seiliedig yng Nghymru gyda deg blynnedd o arbenigedd yn y fusnes mae'n golygu fedrwn greu profiad gwyliau perffaith i chi fel cwsmer. 

P'un a yw'n egwyl rhamantus, gwyliau teuluol ar y traeth, amser dathlu gyda ffrindiau, antur ysbrydoledig neu gwyliau bach tawel - mae'r cyfan hyn ar gael ar Mor a Mynydd / Sea and Slate.

Mae'ch amser yn bwysig.

Cymherwch y cyfle hyn i adeiladu atgofion i drysoru am byth. 

Rhowch alwad i ni  0844 500 5558 – byddwch yn siarad gyda ni yn bersonol a byddwn yn hapus i ateb unrhyw un o'ch cwestiynau. E-bost yn gret hefyd

Rydym yn hoff iawn o'n bythynnod gyda chalon – gobeithio y byddwch chi hefyd.

Spot & Charlie

XX