Let with US -Join Us!Have you created a beautiful space you would like to share and make peoples’ holiday dreams come true?

  • We visit every place we market personally and have close working relationship with all our owners. 
  • We’re only either a phone call or an email away.  
  • We have the experience and expertise to give you all the support, advice and assistance you’ll need to make a success of your very special place. 
  • Only a proportion of the properties offered to us (less than 50%) are accepted, this way we can ensure that we only offer exceptional and special places to stay.

Our Community

You will be welcomed into our growing community, where you can share experiences with others, share pictures of your property etc.  You can even ‘house swap’ in low season with like-minded owners (we know you’ll need a break too, after your busy seasons!) 

How we work for you

We will maintain and regularly update our newsletter database, social media posts so that we can make guests aware of promoted properties, special press features and late availability deals.

We have excellent, long term working relationships with the National Press including The Independent, The Guardian, The Sunday Times and The Times. 

Ymunwch â ni!Ydych chi wedi creu lle hyfryd yr hoffech ei rannu a gwneud breuddwydion gwyliau pobl yn wir?

  • Rydym yn ymweld â phob lle yr ydym yn ei farchnata'n bersonol ac yn gweithio yn agos iawn gyda'r perchnogion.
  • Ni dim ond galwad ffôn neu e-bost i ffwrdd! 
  • Mae gennym y profiad a'r arbenigedd i roi digon o gefnogaeth, cyngor a chymorth i chi er mwyn sicrhau llwyddiant eich tai Cymreig arbennig. 
  • Dim ond cyfran o'r tai a gynigir i ni (llai na 50%) sy'n cael ei dderbyn, fel y gallwn sicrhau ein bod yn cynnig llefydd eithriadol ac arbennig i aros yn unig.

Y Gymuned

Fe gewch eich croesawu i’n gymuned gynyddol, lle gallwch rannu eich profiadau gydag eraill, rhannu lluniau y bythynod a.y.y.b. Gallwch hyd yn oed gyfnewid tai yn y tymor isel gyda pherchnogion tebyg ( cyfle i gymryd seibiant bach ar ol y tymhorau prysur!).

Dyma sut yr ydym yn gweithio i chi

Byddwn yn cadw i gynnal a diweddaru y llythyr newyddion ar cronfa ddata yn ogystal ar cronfa cymdeithasol fel y gallwn wneud gwesteion yn ymwybodol o unrhyw ddêl arbennig sydd ar gael.

Ma gennym berthynas waith ardderchog ac hirdymor gyda’r Wasg Genedlaethol gan gynnwys:  The Independent, The Guardian, The Sunday Times a’r Times

Signup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and Terms of Service apply.